vergoedingen

Ik ben (KvK 68148739) aangesloten bij beroepsvereniging VIT (Vereniging van Integraal Therapeuten) en de koepelvereniging RBCZ (Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg). Hierdoor wordt kindertherapie door een groot aantal zorgverzekeraars (deels) vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Op de zorgwijzer vind je meer informatie over vergoedingsmogelijkheden. Voor meer duidelijkheid over het bedrag dat wordt vergoed, raad ik je aan om contact op te nemen met je zorgverzekeraar.

goed om te weten

In het geval je onverhoopt ontevreden bent, dan hoor ik dat natuurlijk bij voorkeur van jouzelf zodat we in gesprek kunnen om tot een oplossing te komen. Wanneer we er niet samen uitkomen, dan is een beroep op een klachtenfunctionaris mogelijk om je bij te staan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit klachten en geschillenzorg (Wkkgz). Je kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging VIT. In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij geschilleninstantie SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg). Mijn inschrijving in het RBCZ (Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg) zorgt er voor dat ook het onafhankelijke tuchtrecht TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg) is gewaarborgd. Daarnaast werk ik volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, zoals wettelijk verplicht is. Meer informatie hierover is te vinden de website van de rijksoverheid